Bitwa pod Węgrowem - inscenizacja 2013Miejsce zbiórki oddziałów powstańczych - Węgrów nad Liwcem.

 

Strona | 1 | 2 | 3

 

150. rocznica Powstania Styczniowego

Polskie Termopile 1863

 

Zbrojne wystąpienie przeciwko Rosji, było podyktowane nasilającym się rosyjskim uciskiem narodowym na Polaków. Największe polskie powstanie narodowe zostało przyspieszone przez pobór do wojska rosyjskiego ludności polskiej – tzw. branka.

 

W cukrowni w Elżbietowie przebywał jakiś czas Jabłonowski ps Genueńczyk - w czasie powstania styczniowego został mianowany naczelnikiem powiatu węgrowskiego i okręgu sokołowskiego. Osobiście prowadził ćwiczenia we władaniu bronią z młodszymi robotnikami i praktykantami. Oni z ochotnikami z Sokołowa i Grochowa w liczbie 270 dołączyli do zgrupowania liczącego 3500 żołnierzy, które przeszło do historii w bitwie pod Węgrowem nazwanej Polskimi Termopilami.

W miejscu zbiórki przybywało oddziałów...

 

 W imieniu Rządu Narodowego obejmuję władzę w mieście. Od tej pory ja, Janko Sokół wraz z Genueńczykiem sprawujemy wszelką władzę cywilna i wojskową...

 

Jan Matliński ps  Janko Sokół - cywilny naczelnik powiatu siedleckiego w czasie przygotowań do powstania, lekarz. W czasie bitwy węgrowskiej pełnił rolę dowódcy sił powstańczych

 

Janko Sokół odbierał meldunki:

- Męczyński! melduję 600 ludzi z Suchożebrów!
- Elżanowski! melduję przybycie 200 ochotników z Sokołowa!
- Kędrzyński! przedarliśmy się z Warszawy. Jest nas 60, zbrojnych w strzelby i rewolwery! 
- Rudolf Freytag! Mam 70 zbrojnych z Elżbietowa i Grochowa. Oddajemy się pod komendę dowództwa powstania!
- Stanisław Krzemieniewski! 200 ludzi z Węgrowa z widłami i kosami. Mają nas Moskale w pień wyrżnąć po domach, to lepiej zginąć na placu boju!

 

Matliński: Żołnierze, od dziś jesteśmy Armią Podlaską. Nie spoczniemy, dopóki nie przegnamy Moskali za Dniepr i Dźwinę. Zwyciężymy! Po naszej stronie jest Bóg i prawo narodów.

 

Węgrów był w rękach powstańców...

 

 

 

Strona | 1 | 2 | 3

 

 

na stronie od 2013.02.06


Copyright © design and photos by Michał Kurc