Węgrowska kapsuła czasu - 2011 rok. 

570 lat praw miejskich WęgrowaWidok z góry na kapsułę czasu.

 

 

Album: 

Michał Kurc "Węgrowskie klimaty"              

w kapsule czasu

 

 

W dniu 6 sierpnia 2011 r. podczas Dni Węgrowa dokonano zamknięcia miejskiej kapsuły czasu.

 

 

Wpisy w kapsule czasu

 


My włodarze miasta...

 

Do przyszłych pokoleń

 

Jest 7 sierpnia Roku Pańskiego 2011, kiedy Prezydentem Polski jest Bronisław Komorowski, Premierem Donald Tusk, Wojewodą Mazowieckim Jacek Kozłowski, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starostą Powiatu Węgrowskiego Krzysztof Fedorczuk, Ordynariuszem Diecezji Drohiczyńskiej ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz.

 

Dla uczczenia 570 rocznicy nadania dla Miasta Węgrowa praw miejskich, 300-lecia konsekracji węgrowskich kościołów oraz 67 rocznicy wyzwolenia Węgrowa spod okupacji niemieckiej, My włodarze miasta Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kietliński oraz Burmistrz Miasta Jarosław Grenda w obecności zgromadzonych mieszkańców Węgrowa pod płytą nowo wybudowanego Rynku Mariackiego zakopaliśmy miejską kapsułę czasu w której zamieszczone zostały przedmioty ukazujące życie w Węgrowie oraz samo miasto w 2011 roku.

Kapsuła zawiera:

  • Pamiątkowy medal autorstwa prof. Mariusza Karpowicza wybitnego historyka sztuki i Honorowego Obywatela Miasta z okazji 300-lecia konsekracji węgrowskich kościołów

  • Fotografie przedstawiające Węgrów oraz jego mieszkańców w roku 2011r. w formie elektronicznej (JPG)

  • Aktualne wydanie Kalendarium wydarzeń opisującego wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w Węgrowie w 2011 roku

  • Wieści Węgrowskie Nr. 6/7/2011

  • Relacje filmowe z niektórych wydarzeń w Węgrowie (DVD)

  • Karty z własnoręcznymi wpisami Mieszkańców Miasta

  • Foldery, gadżety, oraz mapy ukazujące piękno Węgrowa oraz zasięg jego granic, jak również album fotograficzny

Żywimy nadzieję, że działania jakie podejmowaliśmy na rzecz rozwoju Miasta odniosą w przyszłości zamierzony skutek i przyszłe pokolenia czytające ten list będą w Węgrowie pięknym i silnym gospodarczo.

 

Podpisy złożyli: Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kietliński oraz Burmistrz Miasta Jarosław Grenda.

 


Jarosław Grenda
Burmistrz Węgrowa

 

Jak będzie wyglądał Węgrów za 100 lat w roku 2111 i później? Jacy będą jego Mieszkańcy Jak będą oceniać nas - żyjących i pracujących w Węgrowie na początku XXI wieku?
Wierzę, że Węgrów będzie kwitnącym i pięknym miastem, Mieszkańcy szczęśliwi i zadowoleni, życzliwi sobie i przybyłym spoza miasta. Dzisiaj robimy wszystko aby lepsza była nasza przyszłość, a Wasza teraźniejszość.

Węgrów 1 sierpnia 2011
Jarosław Grenda
Burmistrz Węgrowa

 


Jadwiga Snopkiewicz
Zastępca Burmistrza Miasta Węgrowa

 

"Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. 

Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość." - Viktor Hugo

Nasze Miasto Węgrów to dobre miejsce na mapie ojczyzn. Trudno wręcz uwierzyć, że 570 lat nieprzerwanie tworzy się historia Węgrowa. W roku jubileuszowym składam Naszemu Miastu Życzenia. Niech się rozwija nieustannie, by każdy mógł w Naszym Mieście powiedzieć - to jest Miasto prawdziwego życia.
Czego Ci życzyć Węgrowie w 570, urodziny?
- Słońca, które oświetla radosne twarze ludzi, którzy znaleźli swoje miejsce na ziemi.
- Dobrych ludzi dla siebie nawzajem, gdzie jeden drugiego wspierał będzie.
- Ludzi, którzy ramię w ramię staną by dzień za dniem zmieniać rzeczywistość.
- Podtrzymywania tradycji, współpracy pokoleń, ludzi ambitnych i prawych, ludzi z pasją w oczach.
I jeszcze czego życzyć Ci Węgrowie?
- Marzeń, które staną się realną przyszłością.
Tego Naszemu Miastu, Jego Mieszkańcom obecnym i przyszłym pokoleniom serdecznie życzę!

Jadwiga Snopkiewicz
Zastępca Burmistrza Miasta Węgrowa
Węgrów, A. D. 2011 sierpnia 5.

 


KS. PRAŁAT LESZEK GARDZIŃSKI

PROBOSZCZ I DZIEKAN WĘGROWSKI

 

Węgrów, 05.08.2011.

A.D. 2011 - W ROKU 300-LECIA FARY WĘGROWSKIEJ I W ROKU BEATYFIKACJI PAPIEŻA JANA PAWŁA II

 

TRWAJCIE PRZY CHRYSTUSIE!

- PRZY KRZYŻU I EWANGELII!

W WIERZE OJCÓW!

SZANUJCIE HISTORIĘ WĘGROWA!

PIELĘGNUJCIE TRADYCJE!

DBAJCIE O WĘGROWSKI SKARB-BAZYLIKĘ MNIEJSZĄ - FARĘ 

I INNE ZABYTKI!

NIECH BÓG WAM BŁOGOSŁAWI 

 

KS. PRAŁAT LESZEK GARDZIŃSKI

PROBOSZCZ I DZIEKAN WĘGROWSKI

 


Wpisy Mieszkańców

 

Jedna ze stron, a na niej wpis Pani Jadwigi Giers - Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej, wydawcy Albumu "Węgrowskie klimaty". 

 

I następny wpis - Michał Kurc fotografik Fotoklub RP Przyszłym Pokoleniom autorski album: Michał Kurc Węgrowskie klimaty.

 

Na zakończenie wybrałem ciekawy wpis Pana Mieczysława - jako głos wielu Węgrowian:

 

"Moje małe miasteczko to nie jest San Francisco

"Wszędzie dojdę piechotą, wszędzie tutaj mi blisko..." *

I niech tak już zostanie!

Nie przenoście nam stolicy do Węgrowa!

                                     Mieczysław Staniszewski

 

*| Janusz Laskowski
"To nie jest San Francisco" 

 


 

W następnym dniu...

 

... kapsuła została przeniesiona na rynek w celu uroczystego jej umieszczenia pod nawierzchnią Rynku Mariackiego, który został poddany rewitalizacji. 

 

 

 

strona | 1 | 2 |

 

na stronie od 2011.08.15

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc