Węgrów lata 80-te XX w.Zabudowa przy ul. Kościuszki.

 

Strona (1) | 1 | 2 | 3 | 4 |

 

ukryte kolory na czarno-białym negatywie

Pokolorowane obrazy z lat 80-tych

 

 

 

 

Kolorujemy następne

 

Węgrowska "Cepelia"

... Pozostaje pamiątkowa fotografia, np. z 1986 roku twórczej grupy Pań z węgrowskiej "Cepelii" - wykonałem w Domu Gdańskim podczas jubileuszu 40-lecia Podlaskiej Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Węgrowie. 

Przed budynkiem "Cepelii" - od prawej strony: Dominika Bujnowska - laureatka Nagrody Kolberga 1981. W Węgrowie zetknęła się z Zofią Tomrle, założycielką i długoletnią dyrektorką Podlaskiej Spółdzielni Sztuki i Przemysłu Ludowego. W 1949 r. została zatrudniona w tej spółdzielni jako pierwsza tkaczka i instruktorka tkactwa dwuosnowowego. Zachęcana i inspirowana przez Z. Tomrle zaczęła uczyć tej techniki młode tkaczki, a jednocześnie sama tkała dywany wprowadzając coraz to nowe rozwiązania plastyczne...

 

We wnętrzu.

 

 

 

 

Migawki z Węgrowa.

 

W którym miejscu stał ten budynek i co w nim było?

 

Dom Gdański...

a w nim Miejska Biblioteka Publiczna z Galerią "Dom Gdański". 

 

W oczekiwaniu na nową pracownię w Węgrowskim Ośrodku Kultury w Domu Gdańskim przeznaczono niektóre pomieszczenia na prowizoryczną pracownię fotograficzną. 

... - Dwa pomieszczenia: jedno na parterze po wc na ciemnię - moje "królestwo" o szerokości 1,2m i drugie pomieszczenie w piwnicach biblioteki. Okres tych niedogodności miał trwać chwilę - do czasu oddania nowego budynku dla WOK. Niestety czas wydłużył się do czterech lat.

 

Okres tych niedogodności miał trwać chwilę - do czasu oddania nowego budynku dla WOK. Niestety czas wydłużył się do czterech lat.

 

Nowy budynek WOK oddano w użytkowanie w 1988 roku ale bez pracowni fotograficznej. W następnym 1989 r. otrzymałem i tutaj pomieszczenia piwniczne do zagospodarowania.

 

Strona (1) | 1 | 2 | 3 | 4 |

 

 

 

 

na stronie od 2023.10.03

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc