Kongres Świadków Jehowy - Warszawa '1990


"Na „Stadionie Dziesięciolecia” w Warszawie odbył się kongres specjalny z udziałem ponad 50 tysięcy Świadków Jehowy. W programie kongresu uczestniczył Milton George Henschel, członek ich Ciała Kierowniczego.

 

Strona (1) | 1 | 2 |

 

35 lat temu (2024)

"Czysta mowa"-?

 

Intrygował mnie człowiek pukający od drzwi do drzwi i mówiący o Bogu. Ciekawy byłem jego wiary i religii oraz "nauk" głoszonych np. na Kongresie. 

Kongres w Warszawie 1990 r. 

 

... wg. mnie miał uwiarygodnić uczestnikom przepowiednię Strażnicy o rzekomej obietnicy Stwórcy, że to ten czas...

 

Galeria

Kongresy odbywały się pod hasłem "Czysta mowa" powołując się na werset z Księgi Sofoniasza 3:9 

- "Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie". BW

- W tym czasie zmienię język ludów na czystą mowę, żeby wszystkie wzywały imienia Jehowy, żeby służyły mi ramię przy ramieniu. PNŚ

 

Według mnie miały jednoczyć Świadków Jehowy nie w czystej mowie, przeciwnie w bardziej dynamicznym przekazie rzekomej "obietnicy Stwórcy" - błędnej nauki ciała kierowniczego, upowszechnionej od 1989 roku przez miliony egzemplarzy w  Przebudźcie się!

 

"Co najważniejsze czasopismo to umacnia zaufanie do danej przez Stwórcę obietnicy, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo."

  

Nie sprawdzili z Pismem, że to była błędna i kłamliwa nauka dlatego zaufali Strażnicy...

... i bohaterowie tamtego dnia. Jak widzimy wielu z nich było zaliczonych  do 4867 ochrzczonych podczas 11 kongresów w 1990 roku.

 

Uwierzyli człowiekowi, a nie Słowu Bożemu. Nie sprawdzili. Dlaczego? Przypomnę w tym miejscu słowa pani Marioli Świadka Jehowy skierowane do mnie: 

"No cóż, powiedzmy sobie szczerze, studium Biblii przygotowujące do chrztu to bardzo często czas w którym fascynacja prawdą biblijną i pojawienie się tzw. pierwszej miłości do prawdy, na drugi plan odsuwają dociekania, rozważanie, nie mówiąc już o sprawdzaniu prawdomówności i rzetelności braci co do podawanych przez nich faktów...

Zgromadzeni na specjalnym wykładzie przed chrztem.

 

Rzekoma "obietnica Stwórcy" zgromadziła na stadionie w Warszawie ponad 35 tysięcy delegatów z centralnej Polski...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... i ponad 17 tysięcy ze Związku Radzieckiego...

 

 

Strona (1) | 1 | 2 |

Publikowane materiały pochodzą z mojego archiwum.