Sesja Rady Miejskiej o kulturze w Węgrowie - 1992 r. 

Nowy WOK.

 

Sesja Rady Miejskiej - 1992

... - o kulturze w Węgrowie

 

-

"KULTURA 

NA CENZUROWANYM"

 

Jeszcze gazeta nie zaistniała, jeszcze trwały prace organizacyjne nad wypracowaniem koncepcji pisma, a już do redakcji dostarczono list-artykuł, w którym młody człowiek,- podpisujący się inicjałami, wypowiadał się nt. problemów upowszechniania kultury w naszym mieście. 

 

Poruszenie tego właśnie problemu stało się dla nas sygnałem, iż jest to sprawa ważna dla młodego pokolenia. Dlatego redakcja postanowiła (zamiast drukowania listu) zorganizować dyskusję na temat kultury i z jej rezultatami zapoznać PT Czytelników. Zaproszenie do dyskusji przyjęli uczniowie szkół średnich. Przysłuchiwały się jej Naczelnik Miasta - A. Lis, oraz dyrektor WOK B. Szymańska. 

Wypowiedzi koncentrowały się wokół 3 grup problemów - roli szkoły w przygotowaniu do odbioru kultury, pracy Domu Kultury oraz możliwości poprawy istniejącego stanu rzeczy. 
Krytykowano szkołę za niedostosowanie programu do potrzeb uczniów oraz metody i formy jego realizacji. Młodzi ludzie czują niedosyt wiadomości na temat sztuki. Jednocześnie stwierdzają, iż "trudno nauczyć się miłości do muzyki rysując tylko nuty". Negatywnie oceniono tez możliwości rozwijania w szkole zainteresowali artystycznych ze względu na niedostateczne wyposażenie w sprawny sprzęt ("Mam dość kopania prądem przy używaniu mikrofonu") i brak odpowiednich pomieszczeń. Smutne było stwierdzenie 17-latka: "w życiu nie byłem w operze". 

 

Wśród zastrzeżeń do działalności Domu Kultury większość dotyczyła braku możliwości korzystania przez młodzież szkolną z jego oferty. Formy pracy ośrodka adresowane są głównie do dzieci (wyjątek stanowi zespół folklorystyczny), nieco starszym proponuje się niemal wyłącznie oglądanie programu TV-Sat. Nie każdemu to wystarcza. Młodzi z zespołów muzycznych mają trudności w korzystaniu ze sprzętu stanowiącego własność Domu Kultury, mimo że - zdaniem dyskutantów - nie jest on w pełni wykorzystany. Poszukując sposobu poprawienia tej niezadowalającej sytuacji dyskutanci wysunęli postulaty, których realizacja - ich zdaniem - może przynieść zmiany na lepsze. 

 

Oto one: 
1. Zarówno szkoła jak i 0środek Kultury winny kształtować nawyki i umiejętność korzystania z dóbr kultury. 
2. Powinien powstać Klub Młodzieżowy umożliwiający prezentację dorobku działających zespołów artystycznych. 
3. Należy kontynuować takie formy upowszechniania muzyki jak przeglądy filmów muzycznych i płyt kompaktowych. 
4. Formą prezentacji dorobku artystycznego młodych powinny być imprezy plenerowe gromadzące liczną publiczność. 
5. Umożliwić amatorom korzystanie ze sprzętu szkół i Ośrodka Kultury, zadbać o jego stan techniczny oraz zapewnić pomoc organizacyjną przy wymianie doświadczeń w konfrontacji z innymi placówkami, a ograniczyć instruowanie. 
6. Zadbać o staranniejszą, efektowną reklamę organizowanych imprez. 
7. "Dom Kultury powinien żyć". 
8. Należy uruchomić kawiarenkę w Domu Kultury.

 

Prezentujemy to stanowisko z nadzieją, że zechcecie Państwo uzupełnić je o swoje propozycje i przemyślenia. Zamierzamy bowiem kontynuować dyskusję na ten temat.

 
Notowała Iza Perczyńska

___________

Tekst został upowszechniony w pierwszym numerze Głosu Węgrowa z maja 1990 roku.

 


Sesja Rady Miejskiej


Wielość słów... - a pieniędzy brak.

 
 

Głosowanie - zdania podzielone.


 

Była to pierwsza sesja poświęcona węgrowskiej kulturze i był to siódmy rok mojej działalności fotograficznej w Węgrowie. Pracowałem w WOK na stanowisku instruktora d/s fotografii. 

 

Jednym słowem był to dla mnie koszmar (mobbing wymierzony w moją osobę) o którym piszę tutaj:

Z węgrowianami dzieliłem się moją pasją. Eksponowałem moje dokonania twórcze na autorskich wystawach w WOK i Domu Gdańskim >>> więcej...

 

na stronie od 2 maja 2014 r.

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc