ekspozycje moich prac...
Wstęp


 

Mała statystyka:

- ponad 43 000 moich fotografii upowszechniłem na autorskiej stronie fotografika - galeria.net

- prace eksponowałem na 45 autorskich wystawach w latach 1986-2009

- autorski album Węgrowskie klimaty - 2004

- wielość moich utworów upowszechnionych w różnych wydawnictwach

 strona | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

 

A tak to się zaczęło

 

... będąc w siódmej klasie Szkoły Podstawowej Nr 2, w 1962 r. samodzielnie wykonałem pierwszy reportaż fotograficzny ze szkolnego apelu...

 

...wystawiony w szkolnej gablocie zapoczątkował ekspozycję moich fotografii. To pozwoliło nauczycielowi zaproponować i powierzyć mnie szkolną pracownią fotograficzną. Zorganizowałem koło fotograficzne. Powołaliśmy zarząd. Zostałem prezesem. Ustaliliśmy jednorazową składkę 5 zł, co pozwoliło postawić pierwsze kroki w fotografii amatorskiej.

Od 1964 roku prowadziłem pracownię fotograficzną w Klubie Pracownika Cukrowni i tak to się zaczęło.

 


Początki... Miejscem ekspozycji były gabloty, 

... pojedyncze zdjęcia w lokalnej prasie, małe indywidualne wystawy, 

... albumy np. z działalności Klubu Pracownika Cukrowni (w/w moje zdjęcie z 1967 roku z albumu Teatru Lalek "Skrzat") - wiele z tych zdjęć prezentuję w galerii Sokołów Podlaski z tamtych lat  - Cukrownia Elżbietów...

 

Wiedzy i umiejętności mnie przybywało, co pozwoliło stawiać mi wyższą poprzeczkę - kursy na Podwalu i wystawy fotograficzne w Warszawie. Kontakt z fotografikami ZPAF na plenerach.

 


1977-1979 - Plenery fotograficzne w Gródku nad Bugiem


Udział w plenerach i w zbiorowych wystawach poplenerowych.

Praca z pleneru 1977.

 

Kolejny plener

 

 

 

 


 Działalność instruktora fotografii utrudniała mi własną twórczość, bo skupiony byłem na popularyzacji fotografii w sekcjach fotograficznych Województwa Siedleckiego. Organizacji plenerów fotograficznych i wystaw - w tym popularyzacji prac moich podopiecznych z sekcji fotograficznej przy CKiS w Siedlcach.

 

Np. plenery i wystawy poplenerowe w Gródku nad Bugiem - w "Galerii u Franka". Wystawy były organizowane w niedzielę - po wyjściu z kościoła parafianie oglądali siebie i sąsiadów podczas pracy na polu czy w gospodarstwie, podziwiali piękno Gródka i otaczającej wieś przyrody. 

 

Zbiorowe wystawy w Gródku nad Bugiem - np. na schodach...

... przed domkami, w hotelu. Jednym słowem wakacyjny Gródek fotograficzny od 1977 roku. 

 


Stan wojenny zdecydowanie osłabił popularyzację fotografii i organizowanie plenerów w Gródku. Nawet założenie Siedleckiego Towarzystwa Fotograficznego nie pomogło w odnoszeniu większych sukcesów siedleckiej fotografii. 

Kontynuowałem działalność instruktorską i dodatkowo zachęcać niektórych miłośników fotografii do wystawiania ich prac na wystawach indywidualnych - najlepszym przykładem były moje wystawy indywidualne w Węgrowie do którego udałem się w 1985 roku. Jakby od początku (po stanie wojennym) rozpocząć działalność fotograficzną w małym prowincjonalnym miasteczku.

 

 


Węgrów... - postanowiłem eksponować prace na indywidualnych wystawach. Zapoznać środowisko z moim spojrzeniem na różnorodność tematów oraz ukazać piękno Węgrowa w jego codzienności... W 1986 roku wykonałem zestaw prac przedstawiający wiejskie klimaty Węgrowa - odchodzące w zapomnienie pt. "Stare, nowe, najnowsze" i wiele reportaży z życia miasta w kolejnych latach mojej obecności tutaj - w wirtualnej galerii "Węgrów '86"...

 

 


Od 1986 - Moje wystawy w Węgrowie i nie tylko


 

Praca z wystawy "Stare, nowe, najnowsze"

 

1986 czerwiec "Stare, nowe, najnowsze" - Galeria Biblioteki Publicznej w Węgrowie1986 październik "Jesień w parku" - Galeria Biblioteki Publicznej w Węgrowie
1986 listopad "Jesień w parku" - CKiS w Siedlcach. (Dokonano kradzieży wszystkich prac.)

 


 


1987 kwiecień "Nigdy więcej" Galeria Biblioteki Publicznej w Węgrowie

 


Praca z wystawy na węgrowskim rynku "Węgrów '86" z 1987 roku. 

 

1987 czerwiec "Węgrów '86" - wystawa w plenerze na Rynku Węgrowa

 


1987 sierpień ""Zespół Pieśni i Tańca z Białorusi" - WOK - (ponownie w 2007)

 


 1987 listopad "Zespół Pieśni i Tańca" - Klub "Cukrownik" w Sokołowie Podlaskim
1989 7 lutego "Okrągły stół" - Węgrowski Ośrodek Kultury - WOK

 


Rok 1989. Jedna z pierwszych wystaw cyfrografii w Polsce - tu w Węgrowie.

 

Postanowiłem zaznaczyć na fotograficznej mapie Polski Węgrów, że tu odbyła się jedna z pierwszych indywidualnych wystaw w Polsce grafiki komputerowej w fotografii - moich cyfrografii.

 

Grafika komputerowa w fotografii
Galeria powstała po zaproszeniu na moją stronę Janusza Jana Berdaka artysty fotografika ZPAF. Zaproszenie zostało przyjęte, a jego uwagi oraz otwartość na sprawy fotografii pozwoliły przypomnieć nam pierwsze kroki stawiane w grafice komputerowej.
Co nas łączyło? - Fotografia i komputer, ten - jeszcze z lat osiemdziesiątych. Janusz pracował na AT ARI-800XL ze stacją dysków elastycznych. Po raz pierwszy, w 1988 r. wystawił komputerowe prace - fotomontaże cyfrowe w Galerii ZPAF w Warszawiea. Natomiast ja starałem się "coś" zrobić na ZX Spectrum 48. Moje pierwsze grafiki - cyfrografie wystawiłem w 1989 r. w Galerii "m-wok" Węgrowskiego Ośrodka Kultury z okazji 150 LAT FOTOGRAFII.

 

Cyfrografia 826en - praca z wystawy Grafika 48KB. Rok 1989.

 

1989 luty "Grafika 48KB" - WOK

1990 październik "Dwa opowiadania" - WOK

Rafał Witkowski

Polska grafika komputerowa
(fragment)
...

3. Wybrani polscy twórcy grafiki komputerowej
3.1. Zdzisław Beksiński
3.2. Jan Berdak
3.3. Ryszard Horowitz
3.4. Michał Kurc
3.5. Zbigniew Dowgiałło, Leszek Zbijowski i grupa Potencjalna 10
3.6. Władysław Pluta
3.7. Młode pokolenia twórców grafiki komputerowej


3.4. Michał Kurc

Zasłużoną postacią dla początków artystycznej grafiki komputerowej jest Michał Kurc urodzony 25 maja 1949 roku w Sokołowie Podlaskim. Jako fotograf szczególnie związany jest od 1985 roku z Węgrowem i tamtejszym Ośrodkiem Kultury oraz z Węgrowskim Klubem Fotograficznym. 15 kwietnia 1989 roku został członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców.
Pierwsze cyfrografie, bo tak nazywa Michał Kurc swoje prace komputerowe, zaprezentował w roku 1989 w Galerii Węgrowskiego Ośrodka Kultury z okazji 150 lecia fotografii. Była to jedna z pierwszych wystaw prac cyfrowych w kraju po wystawie Studia EGA w Zachęcie w roku 1988 i prac Jana Berdaka w ZPAF w Warszawie w tym samym czasie.

Wystawa prac Kurca nosiła miano Grafika 48 KB z racji tej, że obrazy te powstały na 
komputerze ZX Spectrum 48 KB. Grafiki te podobne są do tych, o których wspomniałem 
wcześniej, tzn. do tych tworzonych w latach pięćdziesiątych za pomocą znaków i symboli, w których przejścia tonalne uzyskiwano poprzez manipulowanie gęstością owych znaków. Tak właśnie w pracach Michała Kurc powstał efekt różnego rodzaju przejść, tyle że znaki i symbole zastąpione zostały przez kwadraty. Jest to wynik niezbyt zaawansowanych możliwości (w tym przypadku chodzi o niską rozdzielczość obrazu jaką dawał) komputera ZX Spectrum, które artysta potrafił właściwie wykorzystać.

Prace z wystawy Grafika 48 KB abstrakcyjne i bardzo dynamiczne. Mogą kojarzyć się z kosmicznymi formami (il. 75, 76, 78), ze znanym z filmów science fiction załamaniem czasoprzestrzeni (il. 77, 79), czyli z tym wszystkim co intryguje każdego człowieka idącego z duchem czasu, a jakim jest niewątpliwie Michał Kurc posługujący się komputerem.

Lepsze rezultaty techniczne Michał Kurc uzyskał dzięki sprzętowi PC - 286. W cyfrografiach z lat 1992 - 1994, obok ewolucji technicznej ich twórcy, widać pokrewieństwo z obrazami z wystawy Grafika 48 KB. Są to również bardzo abstrakcyjne (il, 80, 83) i często kosmiczne wizje (il. 81, 82). Prace zostały zaprezentowane w 1994 roku w Galerii Węgrowskiego Ośrodka Kultury na wystawie pt. Grafika komputerowa.
Cyfrografie 26122003 to cykl obrazów (il. 84 - 87), które powstały najpierw za pomocą aparatu fotograficznego i poruszania nim długiego czasu naświetlania. Artysta uwiecznia w ten sposób światło, a następnie przetwarza takie zdjęcia na komputerze uzyskując efekty przypominające niekiedy malarstwo op-art. (il. 84). Technika ta nazwana została przez Michała Kurca rysowaniem światłem.
Kolejne eksperymenty doprowadziły Michała Kurca do tzw. skanografii. Tak artysta nazywa prace powstałe w wyniku skanowania różnych przedmiotów, roślin itp.
_______

Źródło: 
Rafał Witkowski historyk sztuki, plastyk
Polska grafika komputerowa praca magisterska (fragment) napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Delugi. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2005.


1991 - MONOGRAFIA NA 550-lecie Węgrowa


Do monografii wykonałem wiele zdjęć i reprodukcji. W tym samym roku ukazał się folder "Węgrów" ilustrowany moimi zdjęciami.


1993 - Wystawa "kolorowa izohelia"


1993 luty "Kolorowa izohelia" - Galeria Biblioteki Publicznej w Węgrowie

 

Praca z wystawy "Kolorowa izohelia". Rok 1993.

 

Izohelia... stała się dla mnie zauważalna w grafice komputerowej. Stąd moje zainteresowanie tą dziedziną sztuki.

 


1994 - Grafika komputerowa


Praca z wystawy "Gwiazdki z komputera". Rok 1994.

 

Pop-art

Praca z wystawy Grafika komputerowa, 1994 r.

 


1994 czerwiec "Grafika komputerowa" - WOK. (Dokonano kradzieży ok. 30% prac.)
1994 grudzień "Gwiazdki z komputera" - WOK

 


1995 - Jesień w parku


Praca z wystawy "Jesień w parku" z wierszem Jadwigi Zgliszewskiej "Impresja jesienna".


 

 

 

strona | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc