333. rocznica zwycięskiej bitwy pod Wiedniem



 

 

Ale oto jako pierwszy Jaśnie wielmożnego pana witać będzie nie kto inny, 

jak sam burmistrz miasta naszego Węgrowa. Burmistrz w imieniu mieszczan 

i narodu tutejszego dobrodziejowi naszemu do nóg się pokłoni i mowę wygłosi, 

a klucze do grodu prastarego naszego przekaże temu, który sławą okryty 

wraca z bitwy wielkiej do miasta swojego ulubionego.

 

Odsiecz Wiedeńska                                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Powrót Jaśnie Pana do Węgrowa

                                      (wydarzenie hipotetyczne)

 

...

 

 

 

...

 

Wielka to chwila, wielki to czas...

 

Mowa Burmistrza na POWRÓT JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO spod WIEDNIA

 

Jaśnie Wielmożny Regimentarzu a Panie Nasz Miłościwy, 

Dziedzicu i Kolatorze Państwa Węgrowskiego 

 

Witam WMM Pana i Towarzystwo Regimentarskie po tak znacznych zwycięstwach, z nieprzyjacielem otrzymanych, kiedy za osobliwą Boską Protekcyją oswobodziwszy rakuską Stolicę, usławszy Wiedeńskie i Parkańskie pola Turczynowym trupem, i ziemię tamtą, która poganie zawojowali byli i przywłaszczyć pragnęli, krwią napoiwszy, fortece zawojowane szturmami pobrawszy, z głośnym Tryumfem wracacie. 

Wróciliście z tak dalekiej od granic ojczystych peregrynacyjej, zdrowo i w fortunie dobrej 
W kronikach się nie doczytamy, żeby od polskiej szabli, dokładam – przy takiej wojska szczupłości – tak potężna był Wiedeńska Wiktoryja. 
Inkaustu i papieru zbraknie na opisanie Waszych przewag 

Witamy tedy Towarzystwo Regimentarskie z Chorągwi Husarskiej i regimentu pieszego JW Pana Naszego!
Witam starych towarzyszy a żołnierzy zacnych, ze starożytnej Ziemi Liwskiej i Ziemi Drohickiej pochodzących, którzy już w dawnych szwedzkich, moskiewskich, kozackich, węgierskich okazyjach siła dokazali cudów.
Witam synów naszej Ojczyzny, którzy dawniej zbaraskie, beresteckie, wareckie, magierowskie, połonkowskie, cudnowskie, kamienieckie, chocimskie i żurawińskie odprawiszy okazyje, i teraz w wojnie z pohańcem nie żałowali krwie i zdrowia swego.

Witając Was WMM Panów, tu, na tym rynku zgromadzonych, dziękując wielce, że jako chrześcijanie chrześcijańską wyświadczyliście usługę. 

Moście Panowie ! Nieskąpo dla Ojczyzny utoczyliście krwie sprośnego Turczyna. 
Choćby się kto w niezbrodzonym chciał prawdziwą utopić zasługę morzu, albo niebotycznymi przysypać ją górami, przeto ona, jakoby oleju przyrodzenie mając, na wierzch wypłynie, spod ziemi się wydobędzie, ażeby do oczu ludzkich powiedzieć: „Jam jest, która się światła nie wzdragam, sądu nie lękam, nagrody czekam”
Po tych WMM Panów fatygach i wyświadczonej Ojczyźnie łasce, teraz dla Was czas pokosztować panem bene meritorum (chleb dobrze zasłużonych), która dla Was, nie wątpię, Pan Miłościwy, Najjaśniejszy Król Nasz, łaskawie nam Panujący Joannes Sobieski, Salvator Ojczyzny, obmyśli. 
Po szczęśliwej Wiktoryjej Wiedeńskiej przyszła chwila dla Was nareszcie, wywczasować się w Podlaskien Ojczyźnie, w dobrej komitywie z komilitonami i somsiadami. 

Imieniem rajców i wszystkich Uczciwych Starożytnego Miasta Węgrowa uniżenie proszę Kwiat naszego Rycerstwa znamienity – abyście weszli w niskie progi domów naszych.
Osobliwy to będzie afekt dla Nas i Ojczyzny naszej Małej 


Finis coronat opus ! Wszystkim tu obecnym, wszystkim Rzeczypospolitej stanom - wielki honor będzie rzec:

Vivat Joannes Victor !
Vivat Joannes Dobrogostes Victor !
Vivat Towarzystwo Regimentarskie Victores!

 ...

Tak oto burmistrz, co w imieniu wielmożnego pana rządy w naszym mieście sprawuje pod jego nieobecność powitał miłościwego referendarza koronnego na jego ziemi, klucze do grodu jemu wręczając.

 

Burmistrz nasz gospodarz dobry, człek odważny i mówca wielki. Godzien swe stanowisko sprawować i w naszem imieniu pana witać. 

 



Zdjęcie z profilu FB Zespół Ludowy Węgrowianie. Od prawej strony na pierwszym planie jestem poza kadrem - w nawiązaniu do poprzedniego zdjęcia.  Fot. Katarzyna Zaliwska.


 


 

...

A bracia szlachta polonezem powitała Jaśnie Wielmożnego Pana...

 

...

... tym starożytnym tańcem polskim, który wszelkim wielkim wydarzeniom towarzyszy w Rzeczypospolitej od wieków.

 

...

 

...

...

Piękna to i staropolska tradycja, przy której serce rośnie...

 

 

Ale oto do powitania przystępują następni. 

 


 

 


 

   2016.08.28

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc