ekspozycje moich prac... 

 


strona 1a


 

 

strona | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

 

 


1995 - Jesień w parku


                        Plakat do wystawy Jesień w parku. 

 

1995 - Jesień w parku" - Galeria Hall" - Zamek w Liwie.

 

Praca z wystawy Pocztówki z Tatr - Stary Cmentarz na Pęksowym Brzyzku.


1995 grudzień "Pocztówki z Tatr" - WOK

 

Galeria na stronie

 

 

 


1995 grudzień "Gwiazdki z komputera" - MDK Mińsk Mazowiecki. (Prace zaginęły.)

 


1995 - Folder o Węgrowie


Folder wydany w grudniu 1995 roku; bez konsultacji ze mną - byłem autorem większości fotografii. Wydruk prac jak widać - był niedbały i niedopuszczalny. Podobnie postąpiono z pocztówkami, z ilustracjami moimi zdjęciami kalendarzy, planu miasta - wydanych przez Urząd Miasta Węgrowa.

 

Galeria z jednodniowego pleneru m.in. z tymi zdjęciami Węgrów'95:

 

 

 

 


1996 - WĘGRÓW


 

Wydawcy: Urząd Miejski w Węgrowie i Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej na 550_lecia Węgrowa - wznowienie folderu z przed 5 lat. Dokonano tego poza moją wiedzą - byłem autorem zdjęć.

 

Kolejne wystawy:

 


1996 - TREBLINKA


 

Plakat wystawy Treblinka na zamku  w Liwie - w galerii Hall" - kwiecień 1996 r.


1996 kwiecień "Treblinka" - Galeria Hall na Zamku w Liwie

 


1996 maj "Portrety ze starego albumu" - WOK
1996 czerwiec "Opowiadanie IV" - WOK
1996 wrzesień "Przemijanie" - WOK

1997 styczeń "Sobotni spacer" - WOK
1997 wrzesień "Porozumienie" - WOK
1997 październik "Treblinka w dwunastu obrazach" - WOK

 


1997 - Cmentarze Ziemi Liwskiej 


 

Wystawa zbiorowa członków WKF - Węgrowskiego Klubu Fotograficznego

 

Moja praca z wystawy Cmentarze Ziemi Liwskiej.

 ... i wernisaż w Galerii WIEŻA na Zamku w Liwie. Rok 1997. Na zdjęciach Koledzy: Roman Postek i śp. Paweł Terlikowski.

 

1997 listopad "Cmentarze Ziemi Liwskiej" - Galeria WIEŻA w Zamku w Liwie (wystawa zbiorowa)

 


1997 listopad "Listopadowa impresja" - WOK
1997 grudzień "Pocztówki z Tatr" - WOK

 


1998 - Bitwa pod Węgrowem


Opracowanie, projekt plakatu i katalogu: Michał Kurc.

 

W 135 rocznicę Bitwy pod Węgrowem opracowałem monotematyczną wystawę przybliżającą wydarzenia powstania styczniowego. Bohaterską postawę między innymi tych siedemdziesięciu ochotników z Cukrowni "Elżbietów"*1| i Grochowa - osobiście szkolonych przez Władysława Jabłonowskiego - "Genueńczyka".

 

________________________

*1| W Cukrowni - dawnym Elżbietowie, spędziłem 34 lata mojego życia.

 


1998 - Popularyzacja fotografii w Internecie


Na początku poza popularyzacją działalności Fotoklubu RP w Internecie, eksponowałem moje opowiadania fotograficzne o życiu Węgrowa i pierwsze prace w galerii jednego zdjęcia - (akt - 1)

 

 

 

 


1998 - Pokonkursowa wystawa


 

Podlaska wieś na starej fotografii

Wystawa -pokłosie konkursu, obrazująca Podlasie w okresie od XIX w. do 1944 r. Wykonałem ponad 300 reprodukcji i powiększeń oraz katalogi i plakaty. Przepiękny zbiór fotografii z tamtych lat.

Mile wspominam współpracę przy tej wystawie z Kol. Marią Koc. 

 


1998 - Wystawa CMENTARZE ZIEMI LIWSKIEJ


 Wystawa Cmentarze Ziemi Liwskiej Węgrowskiego Klubu Fotograficznego - w WOK 1998 r. *|

 

_____________________

*|Plakaty i katalogi do wystaw tu prezentowanych są mojego autorstwa.

 


1998 - WĘGRÓW PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ MIASTA


W przedmowie do tego opracowania czytamy:
Z dniem I stycznia 1999 roku Węgrów stanie się ponownie - po 24 latach - stolicą powiatu składającego się z 9 gmin (gmina miejska Węgrów oraz Grębków, Korytnica, Liw, Lochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno) o łącznej powierzchni 1220 km2 i 72 tysiącach mieszkańców. Co do przywrócenia miastu statusu stolicy powiatu nie było wątpliwości zarówno wśród decydentów, jak mieszkańców Węgrowa i regionu.

...
Dzieje Węgrowa znane są już dzięki monografii miasta i regionu opublikowanej w 1991 roku oraz wielu pomniejszym rozprawom i przyczynkom o charakterze naukowym, popularnonaukowym i wspomnieniowym. Niemniej, z uwagi na całkowite wyczerpanie nakładu monografii warto je przypomnieć choćby w skrótowej formie z podaniem selektywnej bibliografii...

Węgrów

- we wrześniu 1998 r.

Stanisław Grądzki 

Arkadiusz Kołodziejczyk

 


1998 - Liw '98


 

Moje cfg na wystawie

Kolejna poplenerowa wystawa WKF. I tym razem poddałem konfrontacji fotografię klasyczną oraz moje cyfrofotografie (cfg).

TELEWIZYJNY
KURIER
WOJEWÓDZTW

(nagranie z listopada 1998 roku)
...
Michał Kurc członek rzeczywisty Fotoklubu RP instruktor Węgrowskiego Ośrodka Kultury swą przygodę z fotografią zaczął 37 lata temu. Pierwszym jego aparatem był poczciwy „DRUH”. Dziś posługuje się najnowszym sprzętem i komputerem. Przygotowuje prace do wystawy, która ma być otwarta przy końcu stycznia 1999 roku.

-„ Jestem na etapie przygotowywania prac do wystawy fotograficznej zatytułowanej "Liw 98", której wernisaż odbędzie się na Zamku w Liwie. Są to prace przedstawiające wieś – architekturę wiejską, ludzi tam żyjących. 

Chcę skupić uwagę odbiorcy na klimacie wsi, która odchodzi w zapomnienie, której może już nie ma - opuszczone domy, jakieś dróżki, po których już nikt nie chodzi.

 

Interesuję się przetwarzaniem cyfrowym obrazu, przez co wzmacniam efekt pokazania tego co zaobserwowałem, co utrwaliłem „DRUHEM”, a jutro... aparatem cyfrowym." 

 

 


Fotograficzna zakładka


 

Nietypowa, może pierwsza i jedyna tego typu wystawa w Polsce...

 

 

strona | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc