ekspozycje moich prac... 

 


strona 5a


 

strona | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

 


2011 - WĘGRÓW DZIEJE-SPOŁECZEŃSTWO-KULTURA


 

 Koncert muzyki Gustawa Mahlera w interpretacji 

Polskiej Orkiiestry Sinfonia Iuventis - Bazylika Mniejsza.

 

 

 

 


2011 - Album "Węgrowskie klimaty" w  kapsule czasu.


 

 

 

 

 

 

 


2011 -  Wieści Sokołowskie 24 lutego 2011.


 

 

 

 


2012 - ZIOŁA I AMARANTY Mira Kuś


 

 

Dziękujemy

 

Jest nam radośnie i miło

że praca 

zabawa cieni na wodzie 

została zauważona 

przez 

znakomitą krakowską poetkę 

Panią Mirę Kuś 

i jest 

ilustracją 

okładki książki 

ZIOŁA I AMARANTY

wiecej w galerii »

 

 

 


2012 - Walka z żywiołem


 

 

Prace z galerii Dwa żywioły w wiadomościach Wirtualnej Polski:

 

 


2012 - "Strażacy ziemi węgrowskiej" - Bochnia 2012


 Prace z galerii Dwa żywioły w książce o historii straży Węgrowa i pow. węgrowskiego:

 

 

 


2012 Krisowe szlaki i bezdroża


 


2012 Wiola walczy na trasie - Polski Klub MTB.


 

 

 


2012 Rozprawa doktorska


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegio
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Ks. Paweł Grzeszek

DZIEJE PARAFII POD WEZWANIEM
NIEPOKALANEGO SERCA N.M.P
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
W XIX I XX WIEKU


Rozprawa doktorska
napisana na seminarium naukowym
pod kierunkiem
ks. prof. UKSW dra hab. Waldemara Graczyka

Warszawa 2012 rok.

 

W rozprawie ks. Paweł Grzeszek jak już wspomniałem skopiował z mojej strony z galerii "Sokołów Podlaski z tamtych lat" i upowszechnił m.in. moje utwory fotograficzne nie podając moich danych jako autora utworów pod zdjęciem, także w przypisach i w w biografii i na stronie 47 w 3.4. Źródła internetowe.
I tak:

 

 

W Węgrowie w dniu 20 czerwca 2014 zawarłem ugodę z ks. Pawłem Grzeszkiem, co spowodowało polubowne załatwienie sprawy i wypłacenie mi odszkodowania. 

 


2012 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie


Po zakończeniu działań wojennych Jan Dobrogost Krasiński postanowił odbudować zniszczone świątynie, a także ufundować nowe obiekty sakralne. Sprowadził do Węgrowa najlepszych budowniczych i artystów. W latach 1703 – 1711 zbudowano kościół farny, w latach 1693 – 1711 powstał zespół klasztorny ojców reformatów, a w roku 1711 – gmach instytutu księży komunistów mieszczący seminarium i szkołę średnią.


U schyłku życia Krasiński stał się gorliwym katolikiem, nigdy jednak nie popadł w fanatyzm, czego dowodem była życzliwość dla węgrowskich protestantów. Zakazywał represji przeciw ewangelikom, a samowole bezwzględnie karał. Dobitnym przykładem może być nakaz przeprowadzenia surowego śledztwa po podpaleniu zboru w 1678 roku.
Jan Dobrogost Krasiński zmarł 21 lutego 1717kryptya_J.D.K1 roku. Jego ciało zostało pochowane w miedzianej trumnie, w krypcie kościoła ojców reformatów.
Jest to dowód jego silnego związku z Węgrowem, ponieważ jako jedyny z rodu na miejsce swojego wiecznego spoczynku wybrał zespół klasztorny w naszym mieście a nie świątynię w Krasnem, tradycyjnym mauzoleum Krasińskich. - http://www.sp1.wegrow.pl/patron-szkoly/

 

 

 


2013 - Solidarni 2010


 


2013 - Dziadek 

           Wstęp do biografii Henryka Rogozińskiego

           Krystyna Tomaszuk


 


2013 - W sztafecie pokoleń... Życie Siedleckie


 

 

 


2013 - POLIN - WIRTUALNY SZTETL


 

 


2013 - Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie


Festiwal Historii na Zamku w Liwie z moimi zdjęciami z galerii: Festiwal historii...

 

 


2014 - projekt edukacyjny pani Anny Sokołowskiej


 ... pt.: Nad Rzeszowską Jasiołką w 4 numerze „Wychowania Muzycznego”, który jest poświęcony Oskarowi Kolbergowi.

 


2014 monografia


Moje utwory fotograficzne w monografii parafii pt. DZIEJE PARAFII POD WEZWANIEM NIEPOKALANEGO SERCA N.M.P W SOKOŁOWIE PODLASKIM W XIX I XX WIEKU autorstwa ks. Pawła Grzeszka (zdjęcie z okładki autorstwa Karola Niemirki):

 

 

 

 

strona | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc