ekspozycje moich prac... 

 


strona 16


strona | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

 


2021 - na FB 


 ...Nela Zawadzka - występy na plenerowej estradzie w Węgrowie w 1917 roku upowszechniłem na FB 17 lutego 2018 i ponowne przypomnienie w 2021 r.

 


2021 - YouTube - Bitwa pod Węgrowem 1863


 Wykorzystano w pierwszej połowie opowiadania - do 1:30 min, moje obrazy (15 ujęć) z galerii: Inscenizacje - "Bitwa pod Węgrowem".

 

 

 

 

...

 

 

 

 

.

...

strona | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc