Kraina niemieckiego maga - jej "sercem" Węgrów. 

Rzeka Liwiec. Rok 2011.

 

 

festiwal "czarów"

Kraina Mistrza Twardowskiego 

 

Za siedmioma górami za siedmioma lasami... - w Grodzie nad Liwcem, co się zwie Węgrów, tam w zakrystii Bazyliki Mniejszej  sensację wzbudza ekspozycja "diabelskiego" lustra niemieckiego maga.

 

Z tej okazji w dniu 28 lutego 1990 roku węgrowscy rajcowie postanowili popularyzować kuriozalny zabytek Bazyliki Mniejszej, nadając jednej z węgrowskich ulic nazwę "Mistrza Twardowskiego".

 

 

 

Postać Twardowskiego wg rysunku Michała 

Elwiro Andriollego Pan Twardowski i diabeł.

Nie wielu jednak wie (i tu duże zaskoczenie), że Twardowski był postacią rzeczywistą

... i nazywał się Lorenz Dhur (Laurentius Duranovius). Urodził się w Norymbergii. Pobierał nauki w Wittenberdze. Tam poznał Franciszka Krasińskego, późniejszego biskupa krakowskiego i za jego wstawiennictwem został koniuszym na dworze króla Zygmunta Augusta.

Twardowski brał udział w mistyfikacji - rzekomym seansie wywołania ducha Barbary Radziwiłłówny, w spisku przeciw królowi Zygmuntowi II, przygotowanym przez "ludzi podłego stanu" z najbliższego otoczenia króla.

Księża z Bazyliki Mniejszej w Węgrowie przez ekspozycję "diabelskiego" lustra wywołują "niezdrową ciekawość" w temacie czarnej magii - wiedząc, że jest to czyn zabroniony -KKK. Można by rzec, że demonstrują swoją "inność" od duchownych z kościoła katedralnego w Sandomierzu. Tam po ukazaniu się nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego zaniechano ekspozycji drugiego lustra Twardowskiego ukrywając go w magazynie Muzeum Diecezjalnego.

A w Węgrowie:

 

- w 1999 kościół farny z ekspozycją "diabelskiego" lustra został ustanowiony przez Jana Pawła II Bazyliką Mniejszą, co zostało odebrane przez wielu jako przyzwolenie Kościoła na wprowadzenie kolejnych odważnych projektów przybliżających węgrowskiej społeczności świat magii. Wymienię tylko niektóre:

- "Diabelskie wesele" - spektakl prezentowany podczas I Biesiady Weselnej,

- "Diabeł Polski" wystawa w WOK,

- "Diabeł" - główna postać towarzysząca piknikowi pt. "W zwierciadle Twardowskiego" z okazji Dnia Matki (?)
- "Pan Twardowski na kogucie – niematerialne dziedzictwo kulturowe Słowian w procesie edukacji dzieci i młodzieży” - kolejny festyn z magiem na scenie... - pomysłu p. Marii Koc.
- "Zwierciadło Mistrza Twardowskiego - letnie spotkania ze sztuką" - cykl koncertów,
- "Magiczny Węgrów" - XIV FESTIWAL OBRZĘDÓW WESELNYCH W WĘGROWIE 

i wiele innych.

więcej o

"diabelskim lustrze"

W kolejnych latach

... coraz więcej przybywało pomysłów i projektów sławiących maga.

 

Ich wielość spowodowała, że i obecni włodarze miasta z całą powagą spojrzeli  na "magiczną" ulicę i podjęli uchwałę o jej rewitalizacji. Postanowili, że po położeniu nowej nawierzchni, nastąpi jej uroczyste otwarcie - w Dniach Węgrowa 2012. Ktoś dodał: - i dzisiejszym zwyczajem trzeba będzie ją poświęcić, - co posłusznie uczynili duchowni z węgrowskiej Bazyliki - nie zważając na postanowienia KKK i Pisma Świętego np. Mateusza 23:10.

 

Po poświęceniu ulicy:

- Kierowcy notorycznie przekraczają na niej dozwoloną szybkość (dozwolone 20 km/godz.)  Dla potwierdzenia zapytałem użytkownika tej ulicy, który w ciągu dnia czterokrotnie przejeżdża tą ulicą: Jaka jest dozwolona na niej szybkość? Odpowiedział - 50km/godz.

- Przy ulicy nie położono chodników, co stwarza realne zagrożenie dla pieszego idącego po niej.

 

Ciekawostka

Dni Węgrowa 2012

 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie ulicy Michała Anioła Pallioniego i ul. Mistrza Twardowskiego.

 


Zaskoczeniem dla wielu odwiedzających Węgrów i zapewne samych Węgrowian wyda się i to dziwne - kiedy wjeżdża się na ul. Mistrza Twardowskiego i będąc na niej cały czas, wyjeżdża się już nie z ul. Mistrza Twardowskiego, a z ul. Michała Anioła Palloniego. (?) 

Kraina Mistrza Twardowskiego

  

2013 

               I edycja  - Konferencja Naukowa w WOK

Działo się to podczas pełni księżyca - jego perygeum – prawdopodobnie nastąpiło wzmocnienie oddziaływania tajemnej siły na tyle, że nieznana mi Kapituła Produktu Turystycznego nazwanego "Krainą Mistrza Twardowskiego" mianowała Węgrów stolicą krainy niemieckiego maga.

Po tych wydarzeniach czarnoksiężnik zapragnął wypić małą czarną... I jeszcze jedno, postanowił tu w Węgrowie: dobrze zjeść, pozbytkować i pomieszkać.

Wybrał w tym celu miejsce kompleksu zabudowań położonych chyba najwyżej w mieście. Jedno z pomieszczeń przeznaczył na swoją karczmę i nazwał Karczmą pod Czarcim Kopytem. Więcej o karczmie w galerii "Pierwszy posąg Twardowskiego w Węgrowie". Tam prawdopodobnie tworzył holograficzne

... obrazy o nim i jego Krainie, które można było podziwiać w Galerii Domu Gdańskiego. Wyjątkowa wystawa.

Pierwszy posąg Twardowskiego w Węgrowie

u, niemieckiego maga ubrano w żupan i kontusz, z karabelą u boku, - stał się prawdziwym Polakiem, co najmniej „bohaterem narodowym".

Podczas uroczystości odsłonięcia... nagle dobiegł mnie szelest - jakby ptasich piór - poczułem podmuch... To kogut!!! Jaki piękny! - Ktoś wzniósł okrzyk radości.

2014  

             II edycja  - Urodziny Krainy Mistrza Twardowskiego

O godzinie 22:00 trochę już śpiący i znużony dzisiejszą pogodą (21 czerwca 2014) postanowiłem - choć na chwilę, być na węgrowskim Rynku.

 

Tutaj wieczorne rozmowy w bezpośredniej styczności z magią kina i teatru ulicznego.

Teatr Warsztatowy Znak z Gdańska Die Geschichte von Hans Tvardovsky.

 Jakie opowieści są jeszcze ukryte tutaj pod powierzchnią granitu? W tym momencie zaczyna się nasz film...

2015  

               III edycja  - ...

Dzień wcześniej w piątek 19 czerwca w sali konferencyjnej Węgrowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie autorskie Michała Lipki, który wydał swoją debiutancką powieść.

 

Czym jest "Kraina Mistrza Twardowskiego"? Oczekując na odpowiedź udałem się na drzemkę nie wiedząc, że będzie to sen.

Teatr Akt 

                  "Sen Kustosza"

 

Widzowie, zaproszeni przez zabawnego Kustosza do jego Muzeum Wyobraźni stają się świadkami szczególnego aktu tworzenia.

2016  

             IV edycja  - ...

„WIELOKULTUROWOŚĆ KRAINY MISTRZA TWARDOWSKIEGO”

 

... występy laureatów konkursu teatralnego.

"Tradycja"

 

Amatorski Teatr Żydowski.

Touch of Ireland

 

...  to całe bogactwo prawdziwej irlandzkiej muzyki i tańca. Tańce delikatne i zwiewne, dynamiczne i porywające z towarzyszeniem muzyki Zespołu CARRANTUOHILL, tworzyły piękne kolorowe widowisko na rynku w Węgrowie.

 


Ukryta prawda o magu...


 

 Postać historyczna 

... Twardowski to Lorenz Dhur (Laurentius Duranovius) urodził się w Norymbergii. Jego nazwisko w formie Dominus Dhur lub Dor Schwab widnieje w „Rachunkach dworu królewskiego Zygmunta Augusta” z lat 1549-1571.

Po śmierci króla w sierpniu 1573 r., i po zakończeniu dochodzenia w sprawie nadużyć na dworze królewskim, na sejmie elekcyjnym przedstawiono sprawozdanie w którym określono i wskazano, że osoby z najbliższego otoczenia króla Zygmunta II Augusta to byli "ludzie podłego stanu".

 

Relacjonuje Roman Bugaj:

 

Jest pewne, że zaraz po śmierci króla, gdy w powietrzu wisiał skandal polityczny, został on przez ludzi Mniszchów zamordowany. Wskazuje na to zakończenie podania o czarnoksiężniku, w którym zostaje on porwany przez diabłów w słynnej karczmie. Tak więc życie Dhura -Twardowskiego przypadałoby na lata 1515— 1573. 

Burzliwy i pełen chaosu okres bezkrólewia przyczynił się w znacznej mierze do zapomnienia prawdziwych losów historycznego maga Twardowskiego. W drugiej połowie XVIII w. Twardowski zaczyna już życie inne — życie w podaniach. Stało się to m. in. za sprawą jezuitów, którzy dzieje odszczepieńca i magika wykorzystali do własnych, moralizatorskich celów.

Niewiele zostało z postaci historycznej: Twardowski, ubrany w żupan i kontusz, z karabelą u boku, stał się prawdziwym Polakiem, „bohaterem narodowym" i jako taki wszedł później do literatury..."

 

" Nauki tajemne w dawnej Polsce - Mistrz Twardowski"

Zapraszam do zapoznania się 

z opracowaniem pana Romana Bugaja: Nauki tajemne w dawnej Polsce - Mistrz Twardowski - wyd. 1986 rok. W MBP poz. 72184.

 

 


Co dalej z Krainą Mistrza Twardowskiego? 


 

 


 

 

 

 

na stronie od 2013.06.25

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc